Om oss

Sydostrosen är en lokalgrupp inom Svenska Rosensällskapet. Vi omfattar områden i Blekinge, Småland, Gotland, Öland och Östergötland med postnummer som börjar på följande siffror: 32-39, 55-610, 621-624).

Under året har vi flera olika aktiviteter som vi informerar om i Rosenbladet och via e-post (brev skickas till de som inte har e-post).

Programgruppen planerar och genomför de olika aktiviteterna som exempelvis föredrag och tematräffar, resor, rosvandringar, rosbytardagar samt medverkan på mässor och trädgårdsevenemang.

Har du idéer, förslag på aktiviteter eller vill hjälpa till med aktiviteterna, är du välkommen att kontakta någon av oss i programgruppen.

'Minette' sommaren 2018.