Mässor och evenemang


Sydostrosen deltar i flera mässor och evenemang under året.

Trädgårdsdagar vid Sollidens Slott, Öland 2014.

Bötterumsmässan

Trots rätt mycket regn var det många som besökte Sydostrosen på Bötterumsmässan 1 september 2018. Många rosor fick nya hem och vi fick nog några nya medlemmar.

Den 7 september 2019 hålls årets mässa i Bötterum och då kommer Sydostrosen vara på plats igen.

https://www.kalmarlansmuseum.se/besok-oss/kalender/botterumsmassan-2018/

Svein och Gunnilla pratar rosor, Bötterums mässan 2018.

Älvsjömässan

Varje år deltar Svenska Rosensällskapet i trädgårdsmässan "Nordiska Trädgårdar" i Älvsjö med monter och flera föredrag. Sydostrosen brukar delta aktivt.

Trädgårdsmässa på Elmia i Jönköping

Svenska Rosensällskapet inklusive Sydostrosen deltog på mässan 2018 och 2019 och hade flera föredrag.

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45415B457843465E4A71494159/43435E4A7848425E427440415C4271

Ewa Gottberg, Gunnilla och Linda Lindahl samt Christer Jonsson, Elmia 2018.